Ceník

Vybíraný poplatek pokrývá platy pedagogů a provozní náklady. Vstupní investice na zřízení školky zajišťujeme formou dotací, grantů a sponzorských darů.

Cena za celodenní docházku je platná od 2. 9. 2019.

Varianta docházky Cena za měsíc (v Kč) Cena po uplatnění slevy na dani *)
celotýdenní (po - pá) 4 800,- 3 465,-
3 dny v týdnu (po - st) 3 500,- 2 165,-
2 dny v týdnu (čt - pá) 2 800,- 1 465,-

*) LMŠ Hlubáček je školka zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a lze tedy na školkovné uplatnit slevu na dani. Školkovné uplatňuje jeden z rodičů při umístění dítěte v předškolním zařízení a jeho výše je rovna minimální mzdě (pro rok 2021 je to 15 200 Kč - fakticky bude tedy školkovné o 1 382 Kč měsíčně nižší).

Pro sourozence navíc poskytujeme slevu 15%.

Úplata za dítě přijaté k individuálnímu vzdělávání podle § 34b zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, je stanovena na 2 000 Kč / rok.

Podmínky placení

Úhrada školkovného se provádí do 20. dne předchozího měsíce na bankovní účet LMŠ Hlubáček.

V ceně není zahrnuta platba za stravování.