Náš tým

Mgr. Karolína Zelenková
Ředitelka a zakladatelka LMŠ Hlubáček

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a Střední pedagogickou školu v Litomyšli. V oblasti školství a přímé práce s dětmi působí již 14 let.

 

Mgr. Jana Koudelová
Koordinátorka a zakladatelka LMŠ Hlubáček

Vystudovala antropologii a genetiku člověka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti zahájila dálkové studium předškolní pedagogiky na Vyšší odborné škole pedagogické v Litomyšli.

 

Ing. Ivana Procházková
Koordinátorka a zakladatelka LMŠ Hlubáček

Vystudovala kvalitu produkce potravinářských surovin a dále provoz a řízení myslivosti na České zemědělské univerzitě v Praze. Je též absoloventkou několika kurzů zaměřených na pohybové aktivity s dětmi od kojenců po mládež.

 

Bc. Lenka Tkočová
Učitelka LMŠ Hlubáček

Vystudovala obor Učitelka mateřské školy a učitelka prvního stupně základní školy na univerzitě Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi. Má dlouholetou praxi v mateřské škole.

 

Kateřina Boubínová

Učitelka LMŠ Hlubáček

Studuje Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli, vzdělávací program Předškolní pedagogika. 

Michaela Musílková
Průvodce LMŠ Hlubáček

Absolvovala akreditovaný  kurz "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" s praxí v oblasti péče o děti mladší tří let (jesle).