Důležité novinky

Pro školní rok 2020/2021 byly do LMŠ Hlubáček přijaty děti, jejichž žádosti byla přidělena tato registrační čísla: 211, 212, 213, 214.