Naše školka

Lesní mateřské školy (LMŠ) definuje školský zákon (zákon č.561/2004 Sb.) a podrobněji vyhláška MŠMT o Předškolním vzdělávání (280/2016 Sb.). Lesní MŠ je formou předškolního zařízení, v jehož programu se většina aktivit odehrává venku, děti si hrají a učí se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro vývoj dítěte přirozeným. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, učí se vzájemné spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti, vnímání vlastního těla, rozvíjejí pohybové dovednosti a v neposlední řadě si posilují i obranyschopnost organismu.

Nejen venku…

Děti z LMŠ však netráví celý rok jen ve volné přírodě. Nedílnou součástí náplně školního roku jsou i návštěvy různých kulturních, vzdělávacích či společenských akcí.

Lesní mateřské školy jsou běžnou součástí vzdělávacího systému například v Dánsku či Německu jako přirozená součást předškolní výchovy. Dnes je tento typ předškolní výchovy rozšířen po mnoha státech Evropy a od roku 2004 pronikají LMŠ i do České republiky.

Pokud Vás zajímá historie LMŠ v České republice i ve světě, standardy kvality LMŠ, vzdělávání průvodců, nebo co se děje nového v této oblasti můžete přejít na stránku Asociace lesních škol (www.lesnims.cz), která od roku 2010 zastupuje kolem 120 lesních MŠ, pomáhá zajistit jejich odbornost, profesionalitu, či spolupráci se zahraničními lesními školami.

Povinná předškolní docházka

Jako školka zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT budeme splňovat podmínky pro poskytování předškolního vzdělávání a děti, které v daném školním roce dovrší věku pěti let, si tedy u nás mohou plnit povinnou předškolní docházku.

LMŠ Hlubáček bude pro předškolní děti zajišťovat pravidelný denní blok zaměřený na:

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí, vydané MŠMT ČR