Lesní mateřská škola Hlubáček

Máme blízko k přírodě

výchovně vzdělávací proces realizujeme převážně v přírodě

Zaměřujeme se na učení prožitkem

nabízíme dětem reálné činnosti v přirozeném prostředí, klademe důraz na rozvoj zručnosti

Nastavujeme pevné hranice a vzájemný respekt

v malé skupině, kde max.15 dětí provází 2 průvodci

Dbáme o partnerský přístup k rodičům a dětem

Lesní mateřská škola je formou předškolního zařízení, v jehož programu se většina aktivit odehrává venku, děti si hrají a učí se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro vývoj dítěte přirozeným. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, učí se vzájemné spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti, vnímání vlastního těla, rozvíjejí pohybové dovednosti a v neposlední řadě si posilují i obranyschopnost organismu.

Nejen venku…

Děti z lesní MŠ však netráví celý rok jen ve volné přírodě. Nedílnou součástí náplně školního roku jsou i návštěvy různých kulturních, vzdělávacích či společenských akcí.

Lesní mateřské školy jsou běžnou součástí vzdělávacího systému například v Dánsku či Německu jako přirozená součást předškolní výchovy. Dnes je tento typ předškolní výchovy rozšířen po mnoha státech Evropy a od roku 2004 pronikají lesní MŠ i do České republiky.

Pokud Vás zajímá historie lesních MŠ v České republice i ve světě, standardy kvality lesních MŠ, vzdělávání průvodců, nebo co se děje nového v této oblasti můžete přejít na stránku Asociace lesních škol (www.lesnims.cz), která od roku 2010 zastupuje kolem 120 lesních MŠ, pomáhá zajistit jejich odbornost, profesionalitu, či spolupráci se zahraničními lesními školami.