Lesní mateřská škola Hlubáček

Máme blízko k přírodě

výchovně vzdělávací proces realizujeme převážně v přírodě

Zaměřujeme se na učení prožitkem

nabízíme dětem reálné činnosti v přirozeném prostředí, klademe důraz na rozvoj zručnosti

Nastavujeme pevné hranice a vzájemný respekt

skupinu 24 dětí provází celý den 3 průvodci

Dbáme o partnerský přístup k rodičům a dětem

V naší Lesní mateřské škole Hlubáček se většina aktivit odehrává venku, děti si hrají a učí se za každého počasí v lese, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro vývoj dítěte přirozeným. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, učí se vzájemné spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti, vnímání vlastního těla a pocitů, rozvíjejí pohybové dovednosti a v neposlední řadě si posilují i obranyschopnost organismu.

Nejen venku…

Děti v Hlubáčku však netráví celý rok jen ve volné přírodě. Nedílnou součástí náplně školního roku jsou i návštěvy různých kulturních, vzdělávacích či společenských akcí.

Lesní mateřské školy jsou běžnou součástí vzdělávacího systému například v Dánsku či Německu jako přirozená součást předškolní výchovy. Dnes je tento typ předškolní výchovy rozšířen po mnoha státech Evropy a od roku 2004 pronikají lesní MŠ i do České republiky.

Pokud Vás zajímá historie lesních MŠ v České republice i ve světě, standardy kvality lesních MŠ, vzdělávání průvodců, nebo co se děje nového v této oblasti můžete přejít na stránku Asociace lesních škol (www.lesnims.cz), která od roku 2010 zastupuje kolem 120 lesních MŠ, pomáhá zajistit jejich odbornost, profesionalitu, či spolupráci se zahraničními lesními školami.

Organizace školního roku 2023/24 

Začátek školního roku: pátek 1. září 2023

Konec školního roku: pátek 30. srpna 2024

Vánoční prázdniny: čtvrtek 22. 12. 2023 - pondělí 1. 1. 2024

Ostatní školní prázdniny: máme otevřeno.

Mateřská škola je uzavřena o všech státních svátcích.

V době hlavních prázdnin máme otevřeno 3. - 5. 7. 2024 a potom opět 19. - 30. 8. 2024

Jaro v Hlubáčku