Náš tým

Mgr. Karolína Zelenková
Ředitelka a zakladatelka LMŠ Hlubáček

Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a Střední pedagogickou školu v Litomyšli. V oblasti školství a přímé práce s dětmi působí již 14 let.

 

Mgr. Jana Koudelová
Koordinátorka a zakladatelka LMŠ Hlubáček

Vystudovala antropologii a genetiku člověka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Visionářka, jejíž sen vedl k založení Hlubáčku a která jej neustále zvelebuje.

 

Ing. Ivana Procházková
Koordinátorka a zakladatelka LMŠ Hlubáček

Vystudovala kvalitu produkce potravinářských surovin a dále provoz a řízení myslivosti na České zemědělské univerzitě v Praze. Je též absoloventkou několika kurzů zaměřených na pohybové aktivity s dětmi od kojenců po mládež. 

Visionářka, která svůj sen přenesla i do Spolku rodičů a přátel LMŠ Hlubáček. Jeho prostřednictvím je školka podporována a nabízí aktivity také pro širokou veřejnost.

Kateřina Boubínová, Bc.

Učitelka LMŠ Hlubáček

Vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou v Litomyšli, vzdělávací program Předškolní pedagogika. 

Pokud se Vám při procházce v blízkosti Hlubáčku podaří zaslechnout klavírní melodie - to není mámení rusalek. To naše paní učitelka Káťa doprovází děti při slavnostech i činnostech běžného školkového dne.

Helena Koubková

Učitelka LMŠ Hlubáček

Vystudovala Soukromou střední odbornou školu BEAN, s.r.o., obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Jako aktivní členka Sokolské obce má v Hlubáčku pod palcem hlavně pohybové aktivity. Ikdyž děti pohyb přirozeně milují - při cvičení s paní učitelkou Helčou se ozývá tolik smíchu, že je hned jasné, proč se její kroužek jmenuje Veselé cvičení.

Michaela Musílková
Průvodce LMŠ Hlubáček

Vystudovala Střední odbornou školu a Jazykovou školu, Hradec Králové, obor Sociální činnost

Absolvovala akreditovaný  kurz Asistent pedagoga. 

Z listí, papíru, semínek, špejlí, barev ... paní učitelka Míša dokáže vytvořit s dětmi téměř cokoliv a vždy je to pro radost nejen dětí. Trpělivě, krůček za krůčkem vede naše nejmenší k samostatnosti.

A když náhodou potřebují děti v Hlubáčku setřít slzičku nebo ukolébat k odpolednímu odpočinku - náruč každé paní učitelky najdou vždy otevřenou.