Jak přihlásit Vaše dítě do LMŠ Hlubáček?

Pokud se Vám koncept naší školky líbí, můžete nás kontaktovat na hlubacek@hlubacek.cz, telefonicky (všechna tel.čísla najdete v kontaktech) a určitě se k nám přijďte podívat. Vezměte svoje děti s sebou a zeptejte se nás na všechno, co Vás zajímá - jaké to je být celý den venku když prší nebo je zima, zda necháváme děti růst jako dříví v lese nebo máme promyšlenou koncepci nabídky a ověřování vzdělávání.

Oficiální zápis proběhne tento rok ve dnech 13. a 14. května (bližší informce najdete v aktualitách). Do naplnění kapacity školy přijímáme děti v průběhu celého školního roku.

Při zápisu dětí do LMŠ Hlubáček zákonní zástupci dítěte přinesou tyto doklady:

Přijímání dětí na školní rok 2024/2025 se řídí směrnicí a obsahuje závazná kritéria přijímání dětí. 

Ceník školného najdete v kapitole Úřední deska - Ceník.

Všechny potřebné dokumenty naleznete také v kapitole Úřední deska - Dokumenty.

V případě naplnění kapacity budou přednostně přijímány děti, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti, které mají ve školce sourozence a děti, které se hlásí k celotýdenní docházce.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař dítěte. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.