Ceník

Vybíraný poplatek pokrývá mzdy pedagogů a provozní náklady. Vstupní investice na vybavení školky zajišťujeme formou dotací, grantů a sponzorských darů.

Cena za celodenní docházku je platná od 1. 9. 2022.

Varianta docházky Cena za měsíc (v Kč) Cena po uplatnění slevy na dani *)
celotýdenní (po - pá) 5 400,- 3 927,-
3 dny v týdnu (po - st) 4 000,- 2 527,-
2 dny v týdnu (čt - pá) 3 200,- 1 727,-

*) LMŠ Hlubáček je školka zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a lze tedy na školkovné uplatnit slevu na dani. Školkovné uplatňuje jeden z rodičů při umístění dítěte v předškolním zařízení a jeho výše je rovna minimální mzdě (pro rok 2022 je to 16 200 Kč - fakticky bude tedy školkovné o 1 473 Kč měsíčně nižší).

Pro sourozence navíc poskytujeme slevu 15%.

Úplata za dítě přijaté k individuálnímu vzdělávání podle § 34b zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, je stanovena na 2 000 Kč / rok.

Podmínky placení

Podmínky placení školného a stravného jsou podrobně uvedeny ve Smlouvě o docházce. 

V ceně není zahrnuta platba za stravování.

Výši ceny za stravné určuje Školní jídelna Holice. Od školního roku 2023/2024 stanovila jeho výši takto: celodenní stravné pro dítě mladší 7 let je 55 Kč na den, pro dítě, které daný školní rok dosáhne sedmi let je to 60 Kč na den.