Spolek

Spolek rodičů a přátel LMŠ Hlubáček je neziskové zájmové sdružení osob, které podporuje péči o děti a jejich vzdělávání v pravidelném kontaktu s přírodou a podporuje také  činnost Lesní mateřské školy Hlubáček (nad rámec, který jí poskytuje stát). Spolek organizuje kroužky a zájmové činnosti dětí, pořádá příměstské tábory nebo kulturní, osvětové a společenské akce pro širokou veřejnost. Aktuální informace o nabízených akcích najdete na našich facebookových stránkách (@hlubacek) nebo se s dotazem můžete obrátit na e-mail: spolekhlubacek@seznam.cz.