Seznam dětí přijatých do LMŠ Hlubáček

Seznam dětí je zveřejněn pod registračními čísly.

Do LMŠ Hlubáček byly pro školní rok 2020/2021 přijaty děti, jejichž žádosti byla přidělena tato registrační čísla: 20201, 20202, 20203, 20204, 20205.