Seznam dětí, přijatých do LMŠ Hlubáček

Pro školní rok 2023/2024 byly do LMŠ Hlubáček přijaty děti, jejichž žádosti byla přidělena tato registrační čísla: 231, 232, 233.

Celkem byly podány 3 žádosti.