Seznam dětí, přijatých do LMŠ Hlubáček

Pro školní rok 2020/2021 byly do LMŠ Hlubáček přijaty děti, jejichž žádosti byla přidělena tato registrační čísla: 211, 212, 213, 214.

Celkem byly podány 4 žádosti.