Zápis do LMŠ Hlubáček

V této aktualitě najdete možnosti, jak podat přihlášku do Hlubáčku bez osobní návštěvy školy. Kdykoli se na nás můžete obrátit o radu na email hlubace@hlubacek.cz nebo telefon: 731 497 093.

Vážení rodiče,

jak jsme již uvedli dříve, příjem žádostí k přijetí Vašeho dítěte do LMŠ Hlubáček proběhne vždy ve středu a to 6. května od 15 do 17 hodin a 13. května od 9 - 11 hodin v prostorách zázemí školy. Avšak aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy, je nutné se předem telefonicky objednat na konkrétní čas. Děkujeme za pochopení.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

K žádosti o přijetí přineste tedy kromě rodného listu čestné prohlášení rodiče o očkování (viz vzor v dolní části textu) a kopii očkovacího průkazu.

Vaši žádost můžete podat také níže uvedenými způsoby (vycházíme z pokynů Ministerstva školství a mládeže).

Vyplněnou přihlášku (jejíž tiskopis najdete na https://www.hlubacek.cz/prakticke-informace/prihlaska můžete poslat:

  1. do datové schránky školy, ID naší dat.schránky je: vzdddvm,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou

Nezapomeňte k žádosti přiložit prostou kopii rodného listu, čestné prohlášení rodiče o očkování (viz vzor v dolní části textu) a kopii očkovacího průkazu.

Všechny potřebné informace týkající se naší školky a zápisu naleznete na našich webových stránkách: https://www.hlubacek.cz/prakticke-informace/prihlaska, kde najdete příslušné formuláře a dokumenty. S případnými dotazy se na nás neváhejte obrátit telefonicky na čísle 731 497 093, formou messenger zprávy nebo mailem na hlubacek@hlubacek.cz.

VZOR:

 Čestné prohlášení o očkování dítěte (stačí napsané rukou)

 Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

 

Příloha: kopie očkovacího průkazu

 ………………………………..

Podpis zákonného zástupce